Kiểm tra chất lượng

Nhà / Thiết bị / Kiểm tra chất lượng

Thiết bị sản xuất tiên tiến

Bấm để xem thêm

Mục

Nhãn hiệu

Người mẫu

Sự mô tả

Q’TY

1

AEH

DAISY686

Máy ép phun HXF58

1

AEH

1

2

CHỈ HUY

600 * 500 * 400


CMM

1

3

LlGAO

HF4030-3D


Hệ thống đo lường video

2

4

Hoa Kỳ
x-RITE

Màu mắt7000A


Thiết bị kiểm tra màu sắc

1

5

HR150A


Thiết bị Rockwell

1

6

KECHENG

KTZ400
Melt Flow lndexer

1

7

YANGZl

YD2673A


Máy kiểm tra Voltaae với sức chịu đựng

1

8

HUANGYu

250MM * 1000MM


Máy kiểm tra xích đu

1

9

HONGFENG

0-600mm
0,01mm


Máy đo cao

1

10

SHANGHAl

920 * 620 * 750MM


Bảng cấp

2

11


Gian hàng ánh sáng

1

12

OHAUS

MB35


Máy đo độ ẩm Halogen

1

13

0 ~ 50kg

Rally

1